Oficiální stránky obce Jarcová
Vloženo:
18/11/2020

Oznámení o právu provést stavbu.

Na části pozemku parc. č. 218/15 ostatní plocha v délce 8,3 bm a šíře 0,9 m nacházející se v katastrálním území Jarcová pro zemní vedení elektrické přípojky k pozemku parc. č. 59/4 – viz příloha.

Detail