Zastupitelstvo

Obecní zastupitelstvo je jedenáctičlenné ve složení:

null

Ing. Ivo Veselý

Starosta
pro výkon funkce uvolněný
null

Rostislav Bača

místostarosta
pro výkon funkce neuvolněný
null

Ing. Věra Šulová

místostarosta
pro výkon funkce neuvolněný
null

Ing. Jaroslav Šula

null

Ing. Ivo Bajzík

null

Jan Kostelný

null

Mgr. Jiří Hrabovský

null

JuDr. Tomáš Krchňák

null

Ing. Tomáš Drábek

null

Jana Kozáková

null

Martin Kuráň

Složení výborů a komisí:

Finanční výbor –  předseda Ing. Jaroslav Šula, členové Ing. Ivo Bajzík, Martin Kuráň, JUDr. Tomáš Krchňák a Ing.Tomáš Drábek
Kontrolní výbor – předseda Mgr. Jiří Hrabovský, členové Jana Kozáková a Jan Kostelný
Sociální a kulturní komise –  předseda Jana Kozáková