Zastupitelstvo

Obecní zastupitelstvo je jedenáctičlenné ve složení:

null

Ing. Ivo Veselý

Starosta
pro výkon funkce uvolněný
null

Ing. Jaroslav Šula

místostarosta
pro výkon funkce neuvolněný
null

JUDr. Tomáš Krchňák

místostarosta
pro výkon funkce neuvolněný
null

Ing. Věra Šulová

null

Ing. Marie Hrabovská

null

Ing. Ivo Bajzík

null

Mgr. Jiří Hrabovský

null

Martin Kuráň

null

Jana Kozáková

null

Jaroslav Směták

null

Rostislav Bača

Složení výborů a komisí:

Finanční výbor –  Jaroslav Směták (předseda), členové Martin Kuráň a Ing. Ivo Bajzík
Kontrolní výbor – Mgr. Jiří Hrabovský (předseda), členové Jana Kozáková a Rostislav Bača
Sociální a kulturní komise –  Ing. Marie Hrabovská (předseda), člen Ing. Věra Šulová