Školství a knihovna

Vzdělávání v obci zaštiťuje základní škola (1. – 5. ročník) a mateřská škola. Ve volném čase je možné načerpávat nové informace a věnovat se literatuře také v místní knihovně zaměřené na všechny generace občanů. Školy i knihovna jsou zřizovány Obcí Jarcová.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní i mateřská škola působí jako jedna organizace, která sídlí v areálu v centru obce. Základní škola je určena pro 1. stupeň a navštěvuje ji téměř 40 žáků, mateřská škola působící ve dvou třídách má kapacitu cca 30 dětí. Součástí školy je školní jídelna a školní družina, kromě běžné výuky mohou děti navštěvovat také řadu zájmových kroužků (přírodovědný, sportovní, hudební a dramatický, aerobik).
Areál školy byl v roce 2014 rozšířen o zcela novou část zahrnující jednu třídu mateřské školy a tělocvičnu.

Aktuální informace se můžete dozvědět zde na webových stránkách školy.

MÍSTNÍ KNIHOVNA

Knihovna je umístěna v přízemí budovy obecního úřadu a je otevřena každý čtvrtek od 15:00 do 18:00. Veřejný internet je pak přístupný každou středu od 10:00 do 11:00 v kanceláři OÚ.
V knihovně je široký výběr knih i časopisů pro děti i dospělé, další informace jsou k dispozici zde na webových stránkách knihovny.