Rozvoj obce

Projekt vyhotovení nového územního plánu pro naši obec v celkové hodnotě 419.400,- Kč byl podpořen z Integrovaného operačního programu poskytnutím dotace ve výši 290.000,- Kč. Finanční prostředky dotace byly poskytnuté z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 246.500,- Kč a ze státního rozpočtu ve výši 43.500,- Kč.