Zpracování osobních údajů

Kontaktní údaje obce jako správce, případně zpracovatele osobních údajů:

Adresa:   Obec Jarcová, Jarcová 200, 75701 Valašské Meziříčí
Datová schránka:     yanamm7
E-podatelna:    obec@jarcova.cz
Telefon:   571631010

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení: Michaela Škrobánková
E-mail:   skrobankova@hranickarozvojova.cz
Telefon:   +420 733 137 754

Informace obce o zpracování osobních údajů:

Obec Jarcová jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy.

Obec zde uvedenými informacemi plní svou povinnost informovat dotčené subjekty údajů o zpracováních osobních údajů, které provádí, a o uplatňování práv subjektu údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.