Poplatky

Svoz odpadů

600,- Kč  / osoba s trvalým pobytem bez rozdílu věku / rok
600,- Kč / chata / rok

Z tohoto poplatku je hrazen i svoz tříděného odpadu, velkoobjemového odpadu a
nebezpečného odpadu, nákup pytlů na plasty.

Kabelová televize

1500,- Kč / přípojka / rok

Ke kabelové televizi je možno dokoupit balíček sportovních programů

  • dekódovací karta pro jednu televizi 1190,- Kč (po zakoupení majetek vlastníka)
  • roční poplatek za sportovní programy 960,- Kč

Technická podpora (SERVIS 4 M Rožnov)
vždy je potřeba nahlásit celé jméno, přesnou adresu a popis technické závady
tel: 603 255 372
denně: 8:00 – 20:00 hodin
email: support@4mroznov.cz

Vysílací plán DVB-C TKR JARCOVÁ

V rámci přípojky je možno se připojit i na internet, informace a možnosti na: www.4mroznov.cz

Poplatek za psa

200,- Kč / 1 pes za kalendářní rok.
200,- Kč / za druhého a každého dalšího psa stejného držitele.
100,- Kč / za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let.
100,- Kč / za druhého a každého dalšího psa jehož, držitelem je osoba starší 65 let..

Poplatky je možno uhradit

  1.  Hotovostním platebním stykem na obecním úřadu u paní Lenky Křupalové
  2.  Bezhotovostním platebním stykem –  číslo účtu: 5924851/0100
    Variabilní symbol: uvést číslo popisné nebo číslo evidenční, u čísla evidenčního dát před číslo 0 (nulu)
    Zpráva pro příjemce: uvést jméno a příjmení, znovu číslo popisné nebo evidenční ve správném tvaru

Poznámka: uvést účel platby, např. odpady, kabelovka, pes