Oficiální stránky obce Jarcová
Vloženo:
14/12/2023

Oznámení o záměru směny pozemku.

Obec Jarcová zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr směny pozemku – viz příloha.

Detail