Oficiální stránky obce Jarcová

Strategie Mikroregionu Vsetínsko 2030 – moderní region otevřený trendům.

Datum vložení souborů : 14.02.2022Stažen bude:

SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU VSETÍNSKO má novou strategii s vizí do roku 2030, která podpoří rozvoj 53 obcí mikroregionu.

Ve čtvrtek 24. února 2022 Vás zveme od 15 do 16 hodin na veřejné projednávání, které proběhne on-line. Představíme Vám strategické cíle a plánované projekty a rádi zodpovíme Vaše případné dotazy.

Veřejné projednávání proběhne on-line přes MS Teams. Pro připojení není nutné aplikaci Teams instalovat, stačí kliknout na přiložený link a připojit se pomocí prohlížeče: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTg2ZDRhYWItMmM3Mi00OWFlLTk1YzItZjA0OTU3ZjQwOTY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22813030e3-6655-4fd7-a9ff-78e355a50921%22%2c%22Oid%22%3a%222a71db4b-5a76-48b9-abb5-9cb27d5f2b3a%22%7d

Více v příloze.

+
Dokumenty
Datum vložení souborů : 14.02.2022Stažen bude:
+
Popis - Komentář

SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU VSETÍNSKO má novou strategii s vizí do roku 2030, která podpoří rozvoj 53 obcí mikroregionu.

Ve čtvrtek 24. února 2022 Vás zveme od 15 do 16 hodin na veřejné projednávání, které proběhne on-line. Představíme Vám strategické cíle a plánované projekty a rádi zodpovíme Vaše případné dotazy.

Veřejné projednávání proběhne on-line přes MS Teams. Pro připojení není nutné aplikaci Teams instalovat, stačí kliknout na přiložený link a připojit se pomocí prohlížeče: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTg2ZDRhYWItMmM3Mi00OWFlLTk1YzItZjA0OTU3ZjQwOTY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22813030e3-6655-4fd7-a9ff-78e355a50921%22%2c%22Oid%22%3a%222a71db4b-5a76-48b9-abb5-9cb27d5f2b3a%22%7d

Více v příloze.