Oficiální stránky obce Jarcová
Vloženo:
12/01/2017

Přechodná úprava provozu

Návrh ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích v územním obvodu obce s rozšířenou působností Val. Meziříčí v případě havárií, oprav a údržby komunikací.

Detail
Vloženo:
06/01/2017

Smlouva o dílo

Předmětem této smlouvy je provedení díla “Nové hřiště pro děti a mládež v Jarcové Za Vodů”

Detail