Zastupitelstvo

Obecní zastupitelstvo je jedenáctičlenné ve složení:

Starosta:

Ing. Ivo Veselý – pro výkon funkce uvolněný

Zástupce starosty:

Ing. Jaroslav Šula – pro výkon funkce neuvolněný

Členové OZ:

  • Ing. Jakub Bližňák
  • Ing. Ivo Bajzík
  • Ing. Marie Hrabovská
  • JUDr. Tomáš Krchňák
  • Martin Kuráň
  • Ing. Iveta Bačová
  • Jaroslav Směták
  • Ing. Věra Šulová
  • Bc. Jiří Hrabovský
null

pro výkon funkce uvolněný

Ing. Ivo Veselý

Starosta
null

pro výkon funkce neuvolněný

Ing. Jaroslav Šula

Zástupce starosty
null

Ing. Jakub Bližňák

Člen OZ
null

Ing. Ivo Bajzík

Člen OZ
null

Ing. Marie Hrabovská

Člen OZ
null

JUDr. Tomáš Krchňák

Člen OZ
null

Martin Kuráň

Člen OZ
null

Ing. Iveta Bačová

Člen OZ
null

Jaroslav Směták

Člen OZ
null

Ing. Věra Šulová

Člen OZ
null

Bc. Jiří Hrabovský

Člen OZ

Složení výborů a komisí:

Finanční výbor – Jaroslav Směták (předseda), Judr. Tomáš Krchňák, Ing. Ivo Bajzík
Kontrolní výbor – Martin Kuráň (předseda), Ing. Věra Šulová, Bc. Jiří Hrabovský
Sociální a kulturní komise – Ing. Iveta Bačová (předseda), Ing. Marie Hrabovská, Ing. Jakub Bližňák