Zastupitelstvo

Obecní zastupitelstvo je jedenáctičlenné ve složení:

Starosta:

Ing. Ivo Veselý – pro výkon funkce uvolněný

Zástupce starosty:

Ing. Jaroslav Šula – pro výkon funkce neuvolněný

Členové OZ:

  • Ing. Věra Šulová
  • JUDr. Tomáš Krchňák
  • Ing. Marie Hrabovská
  • Ing. Ivo Bajzík
  • Mgr. Jiří Hrabovský
  • Martin Kuráň
  • Jana Kozáková
  • Jaroslav Směták
  • Rostislav Bača
null

pro výkon funkce uvolněný

Ing. Ivo Veselý

Starosta
null

pro výkon funkce neuvolněný

Ing. Jaroslav Šula

1. místostarosta
null

JUDr. Tomáš Krchňák

2. místostarosta
null

Ing. Věra Šulová

Člen OZ
null

Ing. Marie Hrabovská

Člen OZ
null

Ing. Ivo Bajzík

Člen OZ
null

Mgr. Jiří Hrabovský

Člen OZ
null

Martin Kuráň

Člen OZ
null

Jana Kozáková

Člen OZ
null

Jaroslav Směták

Člen OZ
null

Rostislav Bača

Člen OZ

Obsazení zastupitelů do výborů a komisí:

Finanční výbor – Jaroslav Směták (předseda), Martin Kuráň, Ing. Ivo Bajzík

Kontrolní výbor – Mgr. Jiří Hrabovský (předseda), Jana Kozáková, Rostislav Bača

Sociální a kulturní komise – Ing. Marie Hrabovská (předseda), Ing. Věra Šulová