Poplatky

Svoz odpadů

450,- Kč  / osoba s trvalým pobytem bez rozdílu věku / rok
450,- Kč / chata / rok

Z tohoto poplatku je hrazen i svoz tříděného odpadu, velkoobjemového odpadu a
nebezpečného odpadu, nákup pytlů na plasty.

Kabelová televize

1500,- Kč / přípojka / rok

Ke kabelové televizi je možno dokoupit balíček sportovních programů

  • dekódovací karta pro jednu televizi 990,- Kč (po zakoupení majetek vlastníka)
  • roční poplatek za sportovní programy 960,- Kč

V rámci přípojky je možno se připojit i na internet, informace a možnosti na: www.4mroznov.cz

Poplatek za psa

200,- Kč / pes bez rozdílu velikosti psa a lokality obce / rok

Všechny poplatky jsou dle obecně závazných vyhlášek splatné do 31.3. daného roku.

Poplatky je možno uhradit

  1.  Hotovostním platebním stykem na obecním úřadu u paní Lenky Křupalové
  2.  Bezhotovostním platebním stykem –  číslo účtu: 5924851/0100
    Variabilní symbol: uvést číslo popisné nebo číslo evidenční, u čísla evidenčního dát před číslo 0 (nulu)
    Zpráva pro příjemce: uvést jméno a příjmení, znovu číslo popisné nebo evidenční ve správném tvaru

Poznámka: uvést účel platby, např. odpady, kabelovka, pes