Oficiální stránky obce Jarcová
Vloženo:
20/02/2020

Oznámení o BPEJ

Oznámení o vyložená návrhu změn map bonitovaných ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú.Jarcová viz příloha.

Detail
Vloženo:
12/02/2020

Oznámení o záměru směny pozemku

Obec Jarcová zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr směny pozemku viz příloha.

Detail